วันอังคาร, 24 พฤษภาคม 2565

เล่มทะเบียนรถหายต้องทำอย่างไร

03 ส.ค. 2019
2544

เล่มทะเบียนรถหาย ต้องทำอย่างไร
ต้องบอกว่าไม่ต้องตกใจครับ สามารถทำใหม่ได้ง่ายๆภายในหนึ่งวัน โดยต้องเตรียมเอกสารไปให้ครบ ซึ่งขั้นตอนและเอกสารมีดังนี้

เอกสารประกอบการขอเล่มทะเบียนใหม่

 • ใบแจ้งความ
 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • สำเนาคู่มือเดิม (ถ้ามี เพื่อค้นทะเบียนเก่าได้ง่ายขึ้น)
 • เงินค่าต่อ พรบ.รถยนต์และภาษีรถยนต์

ค่าต่อภาษีรถยนต์

 • 600 ซีซีแรก ค่าต่อภาษีรถยนต์ คิด ซีซีละ 0.50 บาท
 • 601 – 1,800 ซีซี คิด ซีซีละ 1.50 บาท
 • ซีซีรถเกิน 1,800 ซีซี คิด ซีซีละ 4.00 บาท

ค่าต่อ พรบ.รถยนต์

 1. ราคา พรบ. รถเก๋ง 645.21 บาท
 2. ราคา พรบ. รถกระบะ 967.28
 3. ราคา พรบ. รถตู้ (ไม่เกิน 15 ที่นั่ง) 1,182.35 บาท

ขั้นตอนการขอเล่มทะเบียนใหม่

 1. แจ้งความที่สถานีตำรวจ แล้วนำใบแจ้งความไปขอทำทะเบียนใหม่ที่ขนส่ง
 2. ไปที่ขนส่ง ซึ่งรถของเราจดทะเบียนที่จังหวัดไหน ให้ไปที่จังหวัดนั้น
 3. ไปที่แผนกทะเบียน สมุดทะเบียน หากรถขาดต่อทะเบียนเจ้าหน้าที่จะให้ทำการต่อทะเบียนก่อน
 4. เจ้าหน้าที่จะให้กรอกคำร้องขอทะเบียนใหม่แทนทะเบียนเดิมที่สูญหาย และยื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
 5. รอประกาศเรียกคิวเพื่อรับเล่มทะเบียนใหม่ ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอน